บริษัท เค แอนด์ บี เทคโนโลยี จำกัด

K & B TECHNOLOGY CO.,LTD.

14/2 ม.1 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel. 0-2816-4978, 08-9792-8502, 08-1401-1781

Fax. 0-2816-4979 ต่อ 12

E-mail : kandb@kandb.co.th

ติดต่อสอบถามข้อมูล

Subject *
From *
E-mail,Tel. *
Detail